Import av ekoprodukter - elektroniska kontrollintyg

vin.jpg

EUs övergångsperiod för att föra över kontrollintyg för ekologiska produkter från pappersformat till elektroniskt format lider mot sitt slut. Detta har skett lite i skymundan men med tanke på att (framförallt) konsumtionen av ekologiska viner tagit fart på allvar och att den allmänna ekomedvetenheten stadigt ökar så ökar säkert importen av dessa produkter framöver.

Då är det väldigt bra att UCCs intentioner att föra över det mesta som idag är pappersbaserat till elektroniska format nu även har nått kontrollintygen för ekologiska produkter. Fr o m 19 april har man kunnat lämna dessa i elektronisk form och implementeringsperioden är sex månader, dvs fram till 19 oktober. Därefter skall endast kontrollintyg i elektronisk form godtas av våra myndigheter. Importerar du ekologiska produkter så är det alltså hög tid att börja med elektroniska kontrollintyg.

Kontrollintygen utfärdas och mottas i ett redan befintligt system som använts i några år för förflyttning av djur och vissa djurprodukter. Systemet kallas TRACES NT (TRAde Control and Expert System- New Technology). TRACES NT har för hanteringen av kontrollintyg utvecklats och fått vissa tilläggsfunktioner. Genom en elektronisk hantering så uppnår man flera fördelar (ökad spårbarhet, minskad risk för bedrägerier, enklare att få fram statistik, med mera) men framförallt så minskar administrationen, både för företag och myndigheter. Efter 19 oktober är det stopp för den gamla pappersbaserade hanteringen så har du inte gjort det är det dags att registrera dig i TRACES NT och kontrollera med din leverantör eller exportör att det kontrollorgan som ska utfärda ditt kontrollintyg vet hur man gör det i TRACES NT.

TRACES NT är en webbaserad tjänst och du kan ansöka om behörighet genom att gå till inloggningssidan för TRACES NT:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Jordbruksverket har tagit fram en manual för dig som är importör av ekologiska produkter:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.5819464415d2d6c9f0286d1a/1499867281394/manual-for-importor.pdf

För att få behörighet TRACES NT Så skall du ha ett "EU login" i ECAS (European Commission Authentication Service)

Vi hörs/
Kristian

kristian@simplicus.se

Tel: 0768-062828

Kristian HalseComment