Erfarenhet

 

TULLKONSULT

Border Management-projekt i Mellanöstern och Afrika samt olika utvecklingsprojekt för små, medelstora och multinationella bolag är några av mina erfarenheter som konsult inom tullområdet.

 

TULLVERKET

Fem år i Tullverket som logistikspecialist där uppdraget var att bidra till regelförenklingar som förenklade och effektiviserade logistikflödena för exporterande och importerande företag. Jag var även med i projektgruppen för genomförandet av AEO-programmet i Sverige och arbetade som utbildare där jag undervisade företagsrepresentanter i export, import med mera.

 

Nätverk

Utöver erfarenhet från alla sidor av bordet vad gäller tull (försäljning och utveckling av tulltjänster, Tullverket, upphandling av tulltjänster, tullansvarig)  så har jag ett stort nätverk av experter inom olika områden som kan kopplas in när ett uppdrag kräver det. Detta breddar kompetensen och säkerställer att resultaten kan levereras.

 

Logistik

Utbildad inom ekonomi och logistik från Handelshögskolan i Göteborg. Därefter erfarenhet som logistikchef inom dagligvarusektorn med ansvar för upphandling av transporter och tulltjänster samt inom start-up vid seklets guldkantade början. Denna logistikbakgrund är extra värdefull när vi tillsammans utvecklar era lösningar.

 

TULLANSVARIG

Tullansvarig, "Customs Manager" inom ett globalt läkemedelsföretag där jag förutom den dagliga och strategiska tullhanteringen ledde en stor upphandling av tullpartner, vi AEO-certifierade oss samt införde nya tullförfaranden som sparade många kronor. Ett skolexempel på hur kompetens och strategiskt tänkande inom tull lönar sig för ett företag.