Utbildning

 
 

Livets skola är bra - men behöver kompletteras

Inget ersätter erfarenhet men ibland är det bra att lyssna till andras erfarenheter och ta lärdom av deras kunskaper.

Ni kanske har en viss nivå på kunskaperna idag men känner att ni behöver vässa er kompetens inför framtidens utmaningar. Den nya tullagstiftningen inom EU (UCC) ställer högre krav än någonsin på tullkompetens, vilket kräver att de personer som arbetar med tullfrågor bör kompetensutvecklas med jämna mellanrum.

Simplicus erbjuder skräddarsydda utbildningar inom tull och logistik. Tullutbildningarna kryddas med anknytning till era logistiska flöden så att ni enklare skall förstå kopplingen mellan tull och logistik.

Under de senaste åren har jag haft ett flertal utbildningar för företag och yrkeshögskolor. Några elever som gått mina utbildningar inom logistik, inköp och transportplanering har nu tjänster med tullinriktning i olika företag, vilket är fantastiskt kul!

Tillsammans ser vi till att "det där med tull" blir roligt och att de ekonomiska möjligheterna med en effektiv tullhantering realiseras!