Förändringens vindar

Vinden har definitivt vänt sista tiden. Den inrikesorienterade Donald Trump svärs snart in som president i USA och i tisdags höll Theresa May sitt linjetal om Brexit. I talet hade hon som en punkt viljeinriktningen att förhandla fram ett "a new, comprehensive, bold and ambitious Free Trade Agreement" med EU men var samtidigt tydlig med att GB lämnar den inre marknaden. Samtidigt uttalade sig kinesiska ledare positivt om världshandel i Davos och Kina försöker kanske omgruppera sig och framstå som frihandelns förkämpar medan USA troligen backar undan. Det är onekligen en spännande (?) framtid vi går till mötes med nya roller i världspolitiken. Ibland undrar jag om inte min gamla officerskarriär är den mest framtidssäkra karriären framöver….

Världen löper risk att bli allt mer isolationistisk och frihandeln beroende av komplicerade bilaterala och multilaterala handelsavtal. I slutändan innebär det att handelshindren ökar och tullfrågor blir allt viktigare framöver. Även om jag tjänar mitt levebröd på tullfrågor och därmed egoistiskt kan tjäna pengar på detta så vore det så mycket roligare med en värld som fortsätter bli allt öppnare för handel och resande utan krångliga handelsavtal och visumtvång.

Men vad innebär detta konkret för företagen? Min snabba analys är att precis som vindarna blåser åt hållet att människors ursprung blir allt viktigare för hur enkelt vi skall kunna förflytta oss i världen så gäller detsamma för varor.  Ursprungshantering och ursprungsbevisning blir allt viktigare framöver. Detta arbetsamma och ibland direkt tråkiga arbete kommer mer och mer i fokus och det ställer krav på kompetens och underliggande rutiner. De där sju procenten som ni jublande sparar på att köpa in en insatsvara från ett nytt land kan snabbt ätas upp av att er slutprodukt då inte uppfyller ursprungskraven för att få en lägre preferenstull i ett försäljningsland och då läggs en tullavgift på 3-30 procent på försäljningspriset. Med de nya vindarna som blåser så misstänker jag att myndigheter i olika länder får ett alltmer ökat fokus på just ursprung och flera kunder vittnar om att kontrollerna av detta bara ökar i olika länder. Det är som att skjuta på sittande fågel (som min pappa hade uttryckt det) att göra ursprungskontroller hos företagen eftersom felen ofta är många och kunskapen relativt låg. Frihandelsavtalen är inte heller direkt anpassade för att en normal inköps- eller marknadschef enkelt skall kunna tyda vad som gäller utan de är skrivna för en insatt krets så där är det ofta nödvändigt att ta hjälp eller se till att denna specialkompetens finns inom företaget. Trist men sant.

Jag återkommer…..

/Kristian

 

Kristian Halse