Tullager - äntligen börjar dimman lätta

Igår var jag på Handelskammaren i Stockholm och lyssnade på när Tullverket presenterade den senaste informationen kring tullager. Det var glädjande nog ganska konkret information som inte alls var så svävande som vi tidigare vant oss vid när det gäller Tullager.

Även om kraven på bokföring och systemstöd för bokföringen blir större med den nya lagstiftningen så tycker jag att det finns en hel del nya möjligheter framöver. Tullverkets representanter signalerade tydligt att de var öppna för kreativa lösningar bara man kan tydligt visa hur man uppfyller kraven och att man har dokumenterade rutiner och processer. En attityd som jag verkligen välkomnar.

Jag ser exempelvis möjligheter till att använda befintliga ERP/WMS-system till att uppfylla kraven på spårbarhet och bokföring utan att företagen behöver köpa in ett särskilt tullagersystem för detta. Det är givetvis en avvägning av kostnader, tid och kompetens om man vill satsa på att ”skruva in” sitt ERP/WMS-system för att uppfylla tullagerkraven eller om man skall köpa/hyra ett speciellt system för tullagerbokföringen. Men bara att några av de gamla dogmerna kan utmanas är positivt.

I övrigt så var det några punkter extra värda att notera:

  • Ny tulldeklaration – för att hänföra varor till tullagerförfarandet så skall en särskild tulldeklaration skickas in. Den kan skickas in i förväg och sedan aktiveras eller så skickar man in den när man vill att varorna skall hänföras till tullagerförfarandet (”läggas upp”). Handledningen hittar du här
  • Olika roller – man skiljer på deklarant och lagerhavare och det ger lite olika möjligheter beroende på uppläggen aktörerna emellan vem som lämnar tulldeklarationen och var och när den lämnas.
  • Anläggning – hela anläggningen skall ingå i tillståndet och bokföringen skall även innefatta eventuella gemenskapsvaror, men vad som definieras som din anläggning anger du i din tillståndsansökan. Det kan exempelvis vara en hylla, ett rum eller område, det är upp till dig att definiera i ansökan.
  • Bokföringen för tullager – Excel-epoken är över och all bokföring skall ske i ett system där alla förändringar kan spåras och bokföringen skall kunna presenteras på begäran. All hantering som sker med godset under förfarandet skall också framgå i bokföringen
  • Tillståndsansökan – Vad och hur du fyller i din tillståndsansökan är väldigt viktigt. Genom att tydligt definiera vad som är din anläggning, hur din bokföring skall ske, rutiner och ansvarsförhållanden mellan aktörerna med mera så har du själv en stor möjlighet att påverka hur smidigt ditt tullager kan skötas efter dina logistiska förutsättningar.

För er som redan har ett tullagertillstånd – sätt fart nu och se över hur ni uppfyller de nya reglerna och utveckla och dokumentera dina processer enligt de nya kraven. När Tullverket hör av sig och det är dags för omprövning så har ni endast två veckor på er att skicka in allt.

/Kristian

 .

Kristian Halse