Att köpa tulltjänster - Del 1

Jag har arbetat i ett antal år med att utveckla och sälja tulltjänster och då mött många olika företag av varierande storlek som på något sätt är i behov av tullhantering. Det är slående hur lite tid och kraft som ofta läggs ned på upphandling av sådana tjänster och på vilka bristande beslutsunderlag som besluten tas. Ofta kan tjänsterna exempelvis bakas in som en bilaga långt ned i ett transportavtal. Många lägger betydligt mer kraft och omsorg på att upphandla städningen av kontoret än på att köpa tulltjänster trots att ett fel gjort av ett ombud kan ge tilläggsavgifter, straffavgifter och till och med en mindre angenäm vistelse på ett enkelrum under Kriminalvårdens omvårdnad för dig som är importör eller exportör. Och med det i åtanke så är det väl märkligt att köpen görs med vänsterhanden?

Som med alla inköp av tjänster så är en bristfällig upphandling ofta en källa till missnöje hos båda parter. Den som gjort en rejäl upphandling stöter givetvis mer sällan på obehagliga överraskningar i form av saltade fakturor för ”tjänster som ej omfattas av avtalet” eller mötas av frasen ”det där är inte vårt ansvar”.

Dessutom kan det vara bra att ta tillfället i akt att se över hanteringen i stort när ni funderar på att byta leverantör. Genom att ta ett helhetsgrepp på tullhanteringen så kan ni väldigt ofta ta vara på möjligheter till kostnadsbesparingar genom nya tullförfaranden, utnyttja frihandelsavtal med mera. Dessa besparingar kan i många fall vara större än vad ni totalt betalar för att någon tar hand om er tullhantering eller kostnaden för att göra det in-house. Så passa gärna på att se över hanteringen när ni ser över era leverantörer av tulltjänster. Det kanske till och med är så att ni då hittar behov av fler tjänster som bör vara med i upphandlingsunderlaget?

Jag har även upphandlat tulltjänster på tidigare arbetsplatser och då blev det bekräftat hur nyttigt det är med bra förberedelser och egen kompetens på tullområdet. Diskussionen kring tänkbara lösningar med en potentiell partner blir så mycket bättre när man vet mad man vill och behöver. Om ni upplever att ni har svårt att göra en upphandling, så varför inte ta hjälp?

I några kommande inlägg här tänkte jag komma med några väldigt grundläggande tips på vad ni bör tänka på när ni skall upphandla tulltjänster eller när det kan vara läge att sköta tullhanteringen med interna resurser. Tipsen bygger uteslutande på mina egna och mina kontakters erfarenheter. Kommentarer som kan komplettera bilden tas tacksamt emot.

/Kristian