Tjohoo - enklare hantering av "GSP" - REX

Så var det faktiskt dags för en rejäl förbättring av administrationen kring ursprungshantering. Det är hanteringen av GSP-lättnader som skall fasas ut i sin nuvarande form. Förutom att det är en del administrativt krångel med GSP-hanteringen så är det också svårt att verkligen veta att det var rätt instans som stämplade på intyget vilket innebär svårigheter vid en eventuell ursprungskontroll. Successivt från 2017 så ersätts GSP-systemet av REX – Registrerad exportör där alla registrerade exportörer får ett så kallat REX-nummer och registreras i ett gemensamt REX-register.

Detta kommer att innebära en enklare hantering för exportörer och importörer. Istället för att få ett GSP-certifikat stämplat hos behörig myndighet så skall en registrerad exportör skicka med en ursprungsförsäkran på fakturan som liknar dagens fakturadeklaration men som även innehåller en uppgift om varans tillverkning. Den hittar du idag i GSP-certifikatet där ”P” (helt framställda) eller ”W”+ HS-nummer anges.

Lite likt hanteringen kring fakturadeklarationer så kommer även exportörer som inte är registrerade i REX att kunna göra ursprungsförsäkran enligt ovan om värdet på sändningen inte överstiger 6000 Euro.  

Även svenska företag kan behöva registrera sig. Främst gäller det företag som skickar vidare GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, om de exempelvis har legat på tullager. Idag är det en himla bökig process med ersättningscertifikat som skall till för att kunna få preferenstull i det slutliga mottagarlandet. Eftersom systemet införs successivt så kommer båda systemen att leva parallellt till dess att alla länder övergått till REX-systemet (2020). Men redan under 2017 kommer bl a Indien, Pakistan och Etiopien att ansluta sig.

Införandet innebär förändringar i hur uppgifterna skall lämnas i tulldeklarationen, med nya koder etc. Men sammantaget så känns det som att det äntligen börjar röra på sig med reella förenklingar kring detta. Så Tjohoo för det!

  • Så importerar ni varor med GSP-certifikat, lagrar på tullager och skickar vidare till NO, CH eller inom EU – registrera er och uppdatera era rutiner efterhand.
  • Ni som ”bara” importerar och använder er av GSP-certifikat för lägre tullar, kontrollera att era leverantörer är registrerade i REX och se över era rutiner efterhand.

Du kan givetvis  läsa mer detaljerat om detta på Tullverkets och EU-kommissionens webplatser.

/Kristian

Kristian Halse