Last call – ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter nu!

En ofta förbisedd möjlighet att minska dina tullavgifter för insatsvaror som du importerar till EU är att du kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tullavgifter. Men, det är bråttom!! Senast 15 februari så skall ansökan vara inne hos Kommerskollegium för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 januari 2018. Det blir en januarirea som heter duga om dina produkter godkänns…..

Varför finns då denna möjlighet? Jo, en av grundidéerna med tullavgifter är, grovt förenklat, att skydda inhemsk industri (något som i alla fall President Trump snappat upp), men i många fall så är de importerade insatsvarorna för industrin inom EU sådana råvaror, halvfabrikat eller komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig mängd inom unionen. Då är det direkt hämmande för EUs tillverkningsindustri att det är tullavgifter på insatsvarorna. ”Vi måste importera för att kunna exportera” är ett mantra våra makthavare bör vagga sig till sömns med när de slentrianmässigt mumlar om att öka exporten.

Trots horderna av hårt arbetande tjänstemän i EUs korridorer och på diverse andra handels- och branschfrämjande organisationer så är det omöjligt för dessa att ha full koll på alla insatsvaror där importtullar hämmar industrin pga dålig tillgång inom EU. Den kollen har den tillverkande industrin bättre själv och därför finns denna finfina möjlighet att själv ansöka om att få nedsatt tull på dina importerade insatsvaror.

Med tanke på den ganska långa tiden mellan ansökan och ikraftträdande och att det ibland bara är vissa kvantiteter som är tillgängliga för lägre tull så gäller det att vara förberedd och ha ett strategiskt tänkande kring tull. Det krävs planering, framförhållning och en god kommunikation inom företaget så att inköpsbeslut och ansökan kan gå hand i hand. Men av egen erfarenhet vet jag att det kan vara mycket lönsamt. Hos en tidigare arbetsgivare sparade vi in stora belopp på att ansöka om och utnyttja dessa tullnedsättningar.

Vet ni med er att ni har varor med höga tullar som är svåra att få tag i inom EU, prova att skicka in en ansökan till Kommerskollegium, det är inte så svårt och det finns hjälp att få med att skicka in ansökan. Det kan löna sig rejält och det finns inget att förlora!

Se mer på kommerskollegiums hemsida.

När ni ändå är där och spanar in möjligheterna så passa på att kolla om några av era varor ryms inom dagens ”nedsatta varor” (eller suspensioner som den korrekta benämningen lyder). Då kan ni redan idag kanske få lägre tullavgifter.

/Kristian

kristian@simplicus.se

Kristian HalseComment