Tullverkets Regleringsbrev, del 2

Här fortsätter den otroligt spännande följetongen om Tullverkets regleringsbrev de senaste femton åren.

Regleringsbrevet 2007, Alliansregering, Antal sidor:14

Ny regering på plats, en regering ledd av företrädare som gärna förespråkade enkelhet och privata initiativ i sin retorik. Nu skall det väl äntligen våras för service och enkelhet i Regleringsbrevet till Tullverket?

Det börjar bra med ”Övergripande mål:”

”….samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor.” Det fortsätter lovande: ”Medborgare och företag skall ha förtroende för Tullverkets verksamhet.”

En liten distinktion kan också märkas i Regleringsbrevet och det är att verksamhetsområde ”Uppbörd” byter namn till verksamhetsområde ”Tullhantering”.

Under ”Generella krav på redovisning och återrapportering” så smäller det dock till. Här införs nya krav på redovisning i årsserier och Tullverket åläggs att i bilagor ”redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat”.

Här anar jag en unken bismak av den konsultdrivna, smått bisarra NPM-generationens påverkan på Regleringsbrevet, det skall rapporteras uppåt i detalj (vilket i sin tur sysselsätter folk på Regeringskansliet som skall samla in, bearbeta och rapportera uppåt). Om jag inte missminner mig så började då också Tullverkets organisation en liten utveckling mot den i många överdrivet nyckeltalsstyrda organisationer så populära atombombsformen (svampmolnet som utplånar kraften på marken för att skicka ljuset på höjden).

Det fanns dock fler ljuspunkter i regleringsbrevet:

”Förebyggande arbete i form av service och information”

Information och service inom Tullverkets område skall vara behovsanpassad och lättillgänglig. ”

Både tillgänglighet, behovsanpassad och service i samma mening – man blir nästan rörd till tårar!

”Internationellt samarbete”

”I det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet skall Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar

På slutet kommer även ett stycke om:

”Administrativ börda”

Här ålägger den färska regeringen åt Tullverket att ta fram en handlingsplan för hur Tullverket kan minska företagens administrativa börda med minst 25% till 2010. Halleluja – det är nya makthavare i fortet som verkligen vill underlätta för företagen.

På minst fyra ställen andas Regleringsbrevet förenklingar, service och tillgänglighet!

Regleringsbrevet 2008

Copy+paste har gjort en stor del av jobbet igen och målen och uppdragen är i väsentliga delar vad gäller service, tillgänglighet etc detsamma som för 2007.

Kristian HalseComment