Stor kontrollinsats av ursprungsintyg för import - vilken chans!

Vi var flera som höll på att hosta upp fikamackan när Tullverkets GD, Therese Mattsson, under Tulldagens morgon släppte informationen att EU-kommissionen tvingar Tullverket till massiva kontroller av ursprungscertifikat för import. Med reservation för att jag och många med mig hörde fel på Tulldagarna (vilket vi gjorde - se nedan) så har EU-kommissionen ålagt Tullverket att kontrollera samtliga ursprungsbevis som använts för tullnedsättning i svenska tulldeklarationer tillbaks till 2012. Det var sedan mer än en tullverksanställd som försökte hålla masken om det dumma i det men röken ur öronen avslöjade allt sinnesstämningen. Ingen skugga alls över Tullverket alltså.

Svenska Tullverket har under flera år utarbetat en riskbaserad strategi som (enligt vad ”mina källor erfar”) ger bra utfall i kontrollerna. Dvs Tullverket kontrollerar ursprungsbevis när man tycker att man behöver kontrollera, baserat på en erfarenhetsbaserad riskanalys. Att nu kontrollera alla intyg är verkligen ett steg tillbaka. Det drar resurser från viktigare sysslor i en tid där Tullverket har massor av resurskrävande utveckling framför sig och Sverige har inte alls utmärkt sig med stora fel vid ursprungsbevisning (enligt vad ”mina källor erfar”). Trist, onödigt och det är väl sådant här som Brexit-anhängarna hoppas få slippa genom att kapa förtöjningarna till EU.

En twist i det hela är att Tullverket inte får ”smälla på” företagen för bristande ursprungsbevisning för mer än tre år tillbaka men Tullverket själva har alltså tvingats av högre ort att kontrollera intyg för omprövningar från och med 2012 och är det då fel mer än tre år tillbaka blir det svenska skattebetalarna som får betala in extra tull till EU.  

Men, få inlägg här på bloggen utan praktiska råd och jag tror att kontrollinsatsen även innebär möjligheter för er som nu kanske suckar tungt.

Tullverket gör alltså en stor kontrollinsats och ert företag kommer med största sannolikhet att kontrolleras om ni har begärt omprövning. Det innebär att arbetet har stora chanser att prioriteras internt. Gå igenom dokumentationen för era importsändningar från preferensländerna och se till att du har dina ursprungsintyg tillhanda för kontroll. Snabba svar till Tullverket ger alltid en stjärna i boken. Som bonus så kommer du förmodligen vid denna genomgång av importerna att upptäcka att ni missat att söka tullnedsättning för vissa sändningar eftersom ursprungsintyg saknats. Kontakta då dina leverantörer och be dem utfärda ursprungsintyg retroaktivt, gör omprövningar och få pengar tillbaka. De allra flesta ursprungsintyg kan utfärdas retroaktivt två år tillbaka i tiden så det kan visa sig att denna extra börda som kontrollerna är blir lönsam till slut.

Har du svårt att hitta dina ursprungsintyg eller upptäcker att du missat en hel del preferenstullar pga att intyg saknats, passa då på att se över dina rutiner. Jag hjälper gärna till!

RÄTTELSE! Efter kontakt med Tullverket så skall kontrollerna endast innefatta intyg för ärenden där omprövning begärts (dvs precis vad Tullverket uppgav på tullverket.se i maj i år).  Det är lite märkligt för är det någon gång man har koll på intygen så är det när man begär omprövning av ett ärende men EU-kommissionens vägar äro outgrundliga. Det var skönt för alla att det inte var en jättekontroll av alla intyg, men mina råd ovan är ändå lika aktuella, har du inte koll på intygen är det risk att fastna i en "vanlig" kontroll.

Vi hörs/
Kristian

kristian@simplicus.se

Kristian HalseComment