En positiv nyhet på frihandelsområdet - CETA

Det finns fyrar i det mörker som sakta sänker sig i frihandelsvärlden. När mörka krafter vill minska frihandeln (USAs nya regim, Brexit mm) så godkände EU-parlamentet frihandelsavtalet med Kanada (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) den 15 februari. Nu skall avtalet ”bara” godkännas av Kanadas parlament innan det provisoriskt kan träda i kraft och med lite tur kan det ske redan i början av mars. Avtalet innehåller många delar, från offentlig upphandling och tekniska föreskrifter till immaterialrätt, tjänstehandel och skrivningar om investeringshinder. Jag fokuserar främst på vad det innebär för varuhandeln mellan EU och Kanada.

Redan när CETA provisoriskt träder i kraft så kommer många lättnader för europeiska och kanadensiska företag att bli verklighet. Framförallt så kommer tullarna att tas bort för de allra flesta industrivaror redan vid ett provisoriskt ikraftträdande och för andra varor så kommer de successivt att trappas ned under en sjuårsperiod. Fordon är som vanligt trögare att avskaffa tullarna på men de kommer också så småningom att trappas ned. Jag förundras alltid över att det gång på gång anses så viktigt att varje land skall ha egen fordonstillverkning som skall skyddas till varje pris med höga importtullar. Själv tycker jag att ett land bör utveckla sina egna stridsflygplan för att anses som tekniskt utvecklat :)

För jordbruksvaror är det inte heller full fart med lättnader från början utan lättnader och lägre tullar kommer att införas efter hand. Vissa jordbruksvaruområden (exempelvis import av nötkött till EU) kommer att bli föremål för kvoter och för ägg och fjäderfä blir det inga liberaliseringar alls.

När avtalet trätt i kraft provisoriskt så kommer många delar att genomföras direkt men det är först när alla EUs medlemsländer ratificerat avtalet som alla delar av avtalet träder i kraft och den processen kan ta tid, men för varuhandeln införs de flesta lättnader och tullnedsättelser redan vid ett provisoriskt ikraftträdande (dvs troligen redan i mars).

Tyvärr är det ju som det är med frihandelsavtal. För att kunna utnyttja dem så måste produkterna som exporteras uppfylla ett antal kriterier som kan bli aningens problematiska att bevisa. Jag har sagt det förr men detta arbetsamma och ibland direkt tråkiga arbete kommer mer och mer i fokus och det ställer krav på kompetens och underliggande rutiner. Men den som lägger ned tid på att få detta rätt kan bli rikt belönad. Ta gärna hjälp om ni inte vet var ni skall börja eller har tid att gå igenom ursprunget på era produkter.

Även om tullarna idag mellan Kanada och EU redan idag är låga så håll utkik efter när avtalet träder i kraft provisoriskt. Då kan det finnas pengar att hämta.

Vi hörs/
Kristian

kristian@simplicus.se

Kristian HalseComment