Tillämpningen av CETA försenas en smula – men förbered dig ändå

I ett tidigare inlägg var jag naivt optimistisk inför när frihandelsavtalet med Kanada, CETA, skulle träda i kraft provisoriskt. Då trodde jag och många tunga instanser att avtalet skulle kunna träda i kraft provisoriskt redan i början av mars. Dessvärre är det försenat på den kanadensiska sidan och den bästa gissningen nu (enligt mina kanadensiska källor) är att avtalet tidigast kan träda i kraft provisoriskt den 1 juni. Som så ofta är det lite osäkert med exakta tidplaner för den demokratiska processen och nu väntar vi på att Kanadas senat skall läsa igenom och godkänna avtalet en sista gång (”third reading”), vilket förhoppningsvis kan ske snart.

Men, du som framöver tänkt dig att utnyttja fördelarna med CETA kan redan nu börja förbereda dig genom att registrera dig i REX. REX är som jag tidigare beskrivit ett nytt enklare system för att hantera ursprungsbevisning och skall användas för GSP och för ursprungsbevisning inom CETA-avtalet.

REX förenklar också processen när du vidaresänder varor med ursprung i GSP-länder till Norge eller Schweiz (eller inom EU) efter att varorna exempelvis har legat på tullager. Blotta tanken på att slippa stöket med ersättningscertifikat borde få varje aktör att skynda sig och ansöka om registrering i REX.

Mer information om REX hittar du på Tullverkets websida och där kan du också registrera dig som exportör i REX.

Vi hörs/
Kristian

kristian@simplicus.se

Kristian HalseComment