”Höstrea” – Förbered ansökan om tullbefrielser i god tid

Jag nämnde i ett tidigare inlägg i januari möjligheterna att ansöka om tullfrihet för vissa varor. Precis som modeföretagen nu är i full färd med att skeppa hem höstkollektionerna så är det även dags för er importörer att förbereda höstrean och ansöka om tullbefrielse/suspensioner. Nu är jag ute i god tid för jag tycker att denna möjlighet borde utnyttjas i betydligt högre utsträckning av importerande företag. Min uppfattning är att möjligheten till tullsuspension/tullbefrielse för vissa varor är en ofta bortglömd möjlighet till lägre tullavgifter. Ansökningsförfarandet är inte svårt och det finns verkligen pengar att spara med en minimal insats från dig som importerar. Grundkraven för tullbefrielse/suspension för en vara är att:

  • Varan är en insatsvara till industrin
  • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter saknas helt eller delvis inom EU (och Turkiet)
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 Euro eller mer per år. Företag kan här räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
  • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Sista ansökningsdag från respektive medlemsstat för tullsuspension och tullbefrielse är 15 september 2017 för att få tullfrihet från 1 juli 2018. Kommerskollegium som är den instans som sköter den här frågan från Sveriges håll har ännu inte kommit ut med något datum för när ansökan skall vara inne till Kommerskollegium, men tidigare år har sista ansökningsdatum varit någon månad innan detta datum så min gissning är att samma ungefärliga tidsgräns gäller även i år. Så jag räknar med att mitten av augusti är sista datum för att lämna in ansökan till Kommerskollegium för att få dina importvaror helt eller delvis befriade från tullavgifter. Med tanke på att sommaren och semestertiderna närmar sig med stormsteg så är det redan nu dags att gå igenom era importvaror och identifiera de varor som kan vara aktuella att ansöka om tullbefrielse/suspension för.

Så varför inte sätta en ambitiös sommarjobbare på att leta upp lämpliga importerade insatsvaror, snickra på en ansökan och när firmatecknaren är tillbaka från semestern så förbättra hennes ”efter-semestern-humör” med en ifylld ansökan med en bra uträkning på de tullavgifter ditt företag kan spara? En så kallad ”no brainer” är väl vad alla vill mötas av efter semestern?

Jag hjälper gladeligen till att fylla i ansökan och fila på argumentationen.

Hör av er!

/Kristian

Tel: 0768-062828

kristian@simplicus.se