Mindre förändringar i UCC fr o m 14 juni

Lite i skymundan (sillen skall väl saltas och grillen skall borstas) så trädde vissa ändringar i UCCs genomförandeförordning i kraft den 14 juni. Det positiva är att vissa ändringar innebär att det har lyssnats på synpunkter från olika håll. Några av de viktigare förändringarna:

·       Förbättringar vid hanteringen av leverantörsdeklarationer för längre tid

För oss som vet vilket tjatande det kan vara för att få leverantörer att utfärda leverantörsdeklarationer (oavsett vilka fina kontrakt, rutiner, processer och policys vi än har…) så är varje förbättring av giltighetsperioden positiv. Ändringen innebär att en leverantörsdeklaration för längre tid kan gälla retroaktivt upp till 12 månader före utfärdandedatumet (som förut) men att den nu även kan gälla framöver (med en maximal sammanlagd tidsperiod om 24 månader) är en lättnad. Förut kunde leverantörsdeklarationer utfärdade för retroaktiv tid endast gälla fram till utfärdandedatumet (ordet retroaktiv får mig att tänka på ordspråksslarvern Roffe Zetterlund, men det är en annan historia).

·       Mer tid på sig att registrera sig i REX för exportörer

Det är egentligen lite sorgligt att det skall behövas mer tid för att ansöka om registrering i REX, för det är föredömligt enkelt att registrera sig. Men - nu ges det extra frist att registrera sig till 31 dec 2017 och fram till dess kan ”man göra som man alltid har gjort”, men vänta inte med att registrera er.

·       Höjning av garantibeloppet vid TIR

”Vid tillämpning av artikel 8.3 och 8.4 i tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-Carnet, inbegripet senare ändringar (TIR-konventionen), kan varje garanterande sammanslutning som är etablerad i unionens tullområde, när en TIR-transitering äger rum i unionens tullområde, bli ansvarig för betalning av det garanterade beloppet för de varor som berörs av TIR-transiteringen, upp till 100 000 euro per TIR-carnet eller ett likvärdigt belopp uttryckt i nationell valuta.” Kort sagt, en ganska efterlängtad ökad finansiell säkerhet för internationella transporter som använder sig av TIR-förfarandet.

 

Jag misstänker att det kommer att ske förändringar framöver också i den levande materia som UCC visat sig vara. Därför tror jag att det lönar sig att då och då spana på EU-kommissionens webbplatser för att hålla sig informerad (eller vända er till någon som håller sig informerad).

Som vanligt kan ni vända er till mig om ni vill ha mer information.

Glad midsommar!
/Kristian

kristian@simplicus.se

Tel: +46(0)768-062828 f

Kristian HalseComment