"Höstrean" - snart bara en månad kvar att ansöka

Jag har tidigare tipsat om detta, men nu är deadlinen satt. Senast 23 augusti skall ansökan vara inne hos Kommerskollegium för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 juli 2018. Att ansöka om tullsuspension/tullbefrielse för vissa varor är en ofta bortglömd möjlighet till lägre tullavgifter. Det är hyfsat enkelt att ansöka om dessa tullbefrielser och belöningen kan bli stor.

Grundkraven för att få tullbefrielse/suspension för en vara är att:

  • Varan är en insatsvara till industrin
  • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter saknas helt eller delvis inom EU (och Turkiet)
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 Euro eller mer per år. Företag kan här räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
  • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal 

Importerar du varor som uppfyller ovanstående kriterier så förlorar du inget på att skicka in en ansökan till Kommerskollegium och därmed se till att dessa varor i alla fall är med i beslutsprocessen. Som Wayne Gretzky sade: ”Du missar hundra procent av de skott du aldrig skjuter”…. 

Har du tur är det någon annan som ansöker och får varorna tullbefriade och då får givetvis du också åtnjuta dessa fördelar.

 Vill du ha mer information om detta eller hjälp med ansökan, hör av dig!

 Vi ses/
Kristian

kristian@simplicus.se

Kristian HalseComment