Kundanpassad information från Tullverket - way to go!

Tullverket får en del negativ kritik ibland men nu är det dags för lite beröm. När senaste Tullnytt dök upp i inboxen så står det glädjande nog att de haft ett dialogmöte med olje- och energiföretag om tullagerhantering. Jag hoppas att detta är starten på ett nytt och bättre sätt att ge service till näringslivet, även om regeringen tagit bort ”service till näringslivet” som ett av uppdragen i regleringsbrevet till Tullverket (det är tydligen viktigare med ”moderna beredskapsjobb”…..ja jösses).

När jag fick äran att hålla en presentation på Tulldagen i Stockholm 2011 så förde jag fram önskemålet att Tullverket bör överge tanken på en och samma väg in för alla företag. Vår stolta fordonsindustri har ofta andra frågeställningar och utmaningar inom tullområdet än vad exempelvis kemiindustrin eller textilimportörerna har. Min tanke då (som är lika bra nu) var att genom att dela upp företagen i olika grupper efter bransch så skulle företagen snabbare få förståelse för sina utmaningar och få snabbare och mer kvalitativa svar om de tullinformatörer som svarar har lite extra kännedom om just den branschen. Detta kan sedan utvecklas till att man träffas några gånger per år och utbyter erfarenheter och lärdomar från både företagens och Tullverkets sida, inte bara när Tullverket anser att det är dags för räfst och rättarting.

Jag inbillar mig också att många tullinformatörer som idag på ett ofta förtjänstfullt sätt förväntas kunna svara på allt från spritransoner till retroaktiva TP-justeringars betydelse för tullvärdet också skulle tycka att det är stimulerande att få tillfälle att fördjupa sig i en eller några få branschers speciella behov och problem.

Det behöver inte alls gå till den extremen som rådde under den glada tiden med Servicetrappan där man som kvalitetssäkrat företag i princip hade en av skattebetalarna finansierad tullkonsult (”kundansvarig”) från Tullverket, men att specialisera informations- och rådgivningsverksamheten inom Tullverket betydligt mer branschorienterat skulle gynna alla. Och jag tror att kvaliteten i uppgiftslämningen och kostnadsbesparingarna hos företagen skulle öka betydligt.

Detta första dialogforum med olje- och energiföretag var en mycket bra start (även om det var påkallat pga viss problematik med tullager) och jag hoppas att fler branschspecifika forum följer efter!

Handelskammare och andra så kallade medlemsorganisationer i all ära, men ibland är den rätta vägen att gå att ha ”riktiga” företagsrepresentanter från flera företag i samma bransch närvarande.

Men, det är också upp till näringslivet, så det är dags att ni ringer upp era branschkollegor, samla ihop er och kontakta Tullverket för att få till stund ett dialogforum för just er bransch. Hörde jag just hur telefonerna började ringa mellan Hisingen och Södertälje och i farmatriangelns Södertälje, Lund och Uppsala….?

/Kristian

kristian@simplicus.se

Kristian HalseComment