Äntligen - Tullverket får ökade resurser.

I morse kommunicerade Regeringen att man ger Tullverket ökade resurser. Det var på tiden! ”Tyvärr” så verkar nästan alla pengar gå till skärpta gränskontroller och det vore olyckligt om hela anslagsökningen sugs in av brottsbekämpningssidan (även om det är viktigt att minska inflödet av narkotika, vapen med mera). Nog för att Tullverkets GD har en bakgrund från kriminalpolisen och kan tänkas ha ett personligt specialintresse av brottsbekämpning, men Tullverket har även ett mycket viktigt uppdrag att förenkla den legala handeln. Ett kompetent, effektivt Tullverk med moderna, tillgängliga och automatiserade tullprocesser är mycket lönsamt för det mycket handelsberoende konungariket Sverige.

Jag hoppas (och tror) att några av de nya miljonerna inte bara satsas på gränskontroller (vilket är vad som kommuniceras) utan också på IT-utveckling och åtgärder för att förenkla den legala handeln i tider av Brexit, ökande antal tulldeklarationer och accelererande automatisering i spåren av UCC. Utåt sett verkar det dock inte vara så prioriterat från Regeringen och Tullverket att se till att förenkla och effektivisera den legala handeln. Tullverkets retorik och kommunikation de senaste åren har mer och mer tenderat att handla om gränskontroller. Går man in på Tullverkets webplats så har samtliga pressmeddelanden det senaste året handlat om beslag och kontrolloperationer. Inte ett pressmeddelande om hur den legala handeln underlättas av utvecklingen hos Tullverket. Vi som är insatta vet att det görs en hel del, men det bör framhållas även för media och allmänhet.

I det budgetunderlag Tullverket lämnade in i våras så var det flera områden gällande utveckling för den legala handeln som fanns med. Jag hoppas att dessa områden får sin beskärda del av anslagsökningen.

Vi hörs/

Kristian

kristian@simplicus.se

Tel: 0768-062828

linkedin_2.jpg
Kristian HalseComment